Hlavní obsah

sjet

Vyskytuje se v

abgleiten: Sjela z okraje bazénu.Sie glitt vom Beckenrand ab.

befahren: Sjel mnoho zemí.Er hat viele Länder befahren.

Schacht: sjet do šachtyin den Schacht einfahren

sjet: Sjedu pro tebe na nádraží.Ich hole dich vom Bahnhof ab.