Hlavní obsah

projet

Vyskytuje se v

projev: slavnostní projevdie Festansprache/Festrede

volní: volní projevdie Willensäußerung

lítost: projev lítostiein Ausdruck des Mitleids

nekonečný: nekonečný projeveine endlose Rede

projev: mít projeveine Rede halten

těsně: projet těsně kolem koho/čehodicht an j-m/etw. vorbeifahren

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchfahren: durch ein Tor durchfahrenprojet bránou

durchreisen: Wir sind durch Rom nur durchgereist.Římem jsme jen projeli. bez zastavení

durch sein: durch eine Stadt durch seinprojet městem

überfahren: eine rote Ampel überfahrenprojet na červenou (na semaforu)