Hlavní obsah

projev

Vyskytuje se v

projev: die Redefreiheitsvoboda projevu

účast: j-m seine Anteilnahme aussprechenprojevit účast komu

volní: die Willensäußerungvolní projev

lítost: ein Ausdruck des Mitleidsprojev lítosti

náznak: einen Ansatz etw. Gen, von etw. zeigen(pro)jevit náznak čeho

nekonečný: eine endlose Redenekonečný projev

projevit: j-m sein Beileid ausdrückenprojevit komu soustrast

soustrast: j-m herzliches Beileid aussprechenprojevit komu soustrast

těsně: dicht an j-m/etw. vorbeifahrenprojet těsně kolem koho/čeho

vmíchat: viele Fremdwörter in die Rede einfügenvmíchat do projevu spoustu cizích slov

zájem: Interesse an j-m/etw. zeigenprojevit zájem o koho/co

kommen: in etw. Dat zum Ausdruck kommenprojevit se v čem vděčnost ve slovech ap.

befahren: Die Kurve kann mit maximal 100 km/h befahren werden.Zatáčkou se může projet maximální rychlostí 100km/h.

duldsam: sich duldsam zeigenprojevit se shovívavě

durch: Der Zug ist schon durch.Vlak už projel., Vlak je už pryč.

durchfahren: durch ein Tor durchfahrenprojet bránou

durchreisen: Wir sind durch Rom nur durchgereist.Římem jsme jen projeli. bez zastavení

durch sein: durch eine Stadt durch seinprojet městem

überfahren: eine rote Ampel überfahrenprojet na červenou (na semaforu)

zeigen: seinen Ärger zeigenprojevit svou zlost