Hlavní obsah

prohlášení

Vyskytuje se v

mrtvý: práv. prohlášení za mrtvéhodie Todeserklärung

programový: programové prohlášenídie Programmerklärung

samotestování: čestné prohlášení o provedeném samotestováníBescheinigung über die Durchführung der Selbsttestung

prohlásit: prohlásit koho za nesvéprávnéhoj-n für unmündig erklären

umlčet: Tímto prohlášením umlčel kritiku.Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.

ausrufen: j-n als Sieger ausrufenprohlásit koho za vítěze

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

erklären: j-n für schuldig erklärenprohlásit koho vinným

gültig: eine Ehe für gültig erklärenprohlásit manželství za platné

Sieger: zum Sieger erklärenprohlásit vítězem

ungültig: eine Ehe für ungültig erklärenprohlásit manželství za neplatné

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.