Hlavní obsah

durchfahren

Slovesofährt durch, u, i. a

  1. durch etw. projet kudy tunelem ap.durch ein Tor durchfahrenprojet bránou
  2. durch etw. projet čím Švýcarskem ap., přejet co Švýcarsko
  3. (pro)jet bez přestávky

Vyskytuje se v

Durchfahrt: poslouchat na půl uchadie Ohren auf Durchfahrt stellen

durchführen: provést šetřeníeine Untersuchung durchführen

verboten: Vstup/Průjezd zakázán!Zutritt/Durchfahrt verboten!

bláznivý: provést bláznivý kousekeinen närrischen Streich durchführen

náčrt: provést přehledný náčrteinen übersichtlichen Entwurf durchführen

provádět: provádět výzkum veřejného míněníöffentliche Meinungsumfrage durchführen

provést: provést svůj úmyslsein Vorhaben durchführen

průjezd: průjezd zakázánDurchfahrt verboten

výběr: provést výběr z bankomatueine Abhebung vom Geldautomaten durchführen

durchfahren: projet bránoudurch ein Tor durchfahren