Hlavní obsah

výběr

Vyskytuje se v

přirozený: biol. přirozený výběrnatürliche Selektion

běžný: výběr z běžného účtuAbhebung vom laufenden Konto

bohatý: bohatý výběreine reiche Auswahl

nahodilý: nahodilý výběrdie Zufallsauswahl/zufällige Auswahl

nepřeberný: nepřeberný výběr čehounerschöpfliche Auswahl an etw. Dat

nespočetný: nespočetný výběrunzählige Auswahl

reprezentativní: reprezentativní výběr čehorepräsentative Auswahl an etw., von etw.

úzký: dostat se do užšího výběruin die engere Wahl kommen

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr