Hlavní obsah

vklad

Vyskytuje se v

termínovaný: fin. termínovaný vkladdie Termineinlage

připočítat: připočítat úroky ke vkladuEinlagezinsen hinzuzählen

úročit: úročit vklad dvěma procentydie Einlage mit zwei Prozent verzinsen

zúročit: zúročit vkladdie Einlage verzinsen

Einlage: ein Sparbuch mit einer Einlage von 500 Eurospořitelní knížka s vkladem 500 eur