Hlavní obsah

základ

Vyskytuje se v

na základě: na základě doporučeníaufgrund einer Empfehlung

přeměnit: od základu přeměnit koho/coj-n/etw. von Grund auf verändern

shořet: Dřevěná chata shořela do základů.Die Holzhütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

anhand: anhand des vorliegenden Tatbestandsna základě skutkové podstaty

aufgrund, auf Grund: auf Grund der Tatsachena základě skutečnosti

Basis: auf einer festen Basis ruhenspočívat na pevném základu

Beschwerde: auf Grund der Beschwerde von j-mna základě čí stížnosti

umwandeln: Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.Obě se od základů změnily.

Untergrund: ein Haus auf festem Untergrund bauenpostavit dům na pevném základu