Hlavní obsah

základ

Vyskytuje se v

základ: základyčást stavby das Fundament, der Unterbau

přeměnit: od základu přeměnit koho/coj-n/etw. von Grund auf verändern

shořet: Dřevěná chata shořela do základů.Die Holzhütte ist bis auf die Grundmauern abgebrannt.

anhand: na základě skutkové podstatyanhand des vorliegenden Tatbestands

aufgrund, auf Grund: na základě skutečnostiauf Grund der Tatsache

Basis: spočívat na pevném základuauf einer festen Basis ruhen

Beschwerde: na základě čí stížnostiauf Grund der Beschwerde von j-m

umwandeln: Obě se od základů změnily.Beide hatten sich von Grund auf umgewandelt.

Untergrund: postavit dům na pevném základuein Haus auf festem Untergrund bauen

na základě: na základě doporučeníaufgrund einer Empfehlung