Hlavní obsah

Beschwerde

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. řidč.námaha, úsilí
  2. potíže, těžkosti, bolestiBeschwerden beim Atmen habenmít potíže s dechemüber Beschwerden klagenstěžovat si na bolesti
  3. stížnostauf Grund der Beschwerde von j-mna základě čí stížnostiBeschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung einreichenpodat stížnost proti rozhodnutí soudu

Vyskytuje se v

anhören: vyslechnout (si) stížnosti koho(sich) j-s Beschwerden anhören

einreichen: podat stížnosteine Beschwerde einreichen

richten: adresovat stížnost soudcieine Beschwerde an den Richter richten

bezpředmětný: bezpředmětná stížnosteine gegenstandslose Beschwerde

popud: dát komu popud ke stížnostij-m Anlass zu Beschwerden geben

stížnost: vyřídit stížnostdie Beschwerde erledigen

Beschwerde: mít potíže s dechemBeschwerden beim Atmen haben