Hlavní obsah

Anstrengung

Vyskytuje se v

Frucht: přen. Seine Anstrengungen haben reiche Früchte getragen.Jeho úsilí přineslo bohaté plody.

maximální: maximale Anstrengungmaximální úsilí

námaha: physische/geistige Anstrengungfyzická/duševní námaha

přílišný: übermäßige Anstrengung/Bereitwilligkeitpřílišná námaha/ochota

úsilí: große Anstrengungen machenvyvinout velké úsilí