Hlavní obsah

Klage

Die, podstatné jméno~, ~n

  1. kniž.nářek, bědování, hořekování
  2. über j-n/etw. stížnost na koho/cobei j-m über j-n/etw. Klage führenstěžovat si komu na koho/cokeinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti
  3. práv.gegen j-n/etw., auf j-n/etw. žaloba proti komu/čemu, na koho/cogegen j-n Klage erhebenvznést žalobu proti komueine Klage zurückziehenstáhnout žalobu

Vyskytuje se v

Leid: j-m sein Leid klagennaříkat (si) na své neštěstí, postěžovat si komu

klagen: auf Scheidung klagenpodat žádost o rozvod

Beschwerde: über Beschwerden klagenstěžovat si na bolesti

klagen: Ich kann nicht klagen.Nemohu si stěžovat.

zurücknehmen: eine Klage zurücknehmenstáhnout žalobu

žaloba: podat žalobu na kohogegen j-n die Klage erheben

zpátky: vzít žalobu zpátkydie Klage zurücknehmen

žehrat: žehrat na svůj osudüber sein Schicksal klagen