Hlavní obsah

richten

Sloveso

 1. (na)mířit, (na)směrovat, (za)cílitden Finger nach unten richtenzamířit prstem dolů
 2. etw. Akk an j-n směřovat co na koho, adresovat co komueine Beschwerde an den Richter richtenadresovat stížnost soudci
 3. sich richten an j-n/etw. obrátit se na koho/co
 4. sich gegen j-n/etw. obracet se, směřovat proti komu/čemu
 5. sich nach j-m/etw. řídit se kým/čím, podle koho/čehosich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisyIch richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.Wonach richtet sich der Preis?Na čem je závislá cena?
 6. (na)rovnat, srovn(áv)at, napraviteinen Knochenbruch richtennarovnat zlomeninu
 7. nastavit
 8. hl. SüD, ÖrD, SwD(u)rovnat, upravit, spravit
 9. hl. SüD, ÖrD, SwDpřipravit, (při)chystat oběd ap.die Betten für die Gäste richtenpřipravit postele pro hosty
 10. hl. SüD, ÖrD, SwDzařídit, vyřídit
 11. kniž.über j-n/etw. soudit o kom/čem, posoudit koho/co
 12. kniž. zast.popravit

Vyskytuje se v

zugrunde: j-n/etw. zugrunde richtenpřivést na buben, zničit, zruinovat koho/co firmu ap.

Frage: an j-n Frage richtenobrátit se na koho s otázkou

narovnat: j-m den Knochenbruch richtennarovnat komu zlomeninu

obrátit: die Aufmerksamkeit auf j-n/etw. richtenobrátit pozornost na koho/co

ostří: die Schärfe gegen j-n richtennamířit ostří proti komu

poučka: sich nach einem Lehrsatz richtenřídit se poučkou

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho

směrovat: die Antenne richtensměrovat anténu

upnout: seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtenupnout pozornost jiným směrem

zadívat se: den Blick aufs Bild richtenzadívat se na obraz

zahledět se: den Blick in die Ferne richtenzadívat se do dálky

richten: sich richtenan j-n/etw. obrátit se na koho/co