Hlavní obsah

errichten

Vyskytuje se v

přehrada: přen. postavit přehradueine Scheidewand errichten

vybudovat: vybudovat nové sídlištěneue Wohnsiedlung errichten

zbudovat: zbudovat profesionální vojskoprofessionelle Armee errichten