Hlavní obsah

verrichten

Vyskytuje se v

Geschäft: sein großes/kleines Geschäft verrichten/machenjít na velkou/malou (stranu) na WC

Notdurft: seine große/kleine Notdurft verrichtenvykonat velkou/malou potřebu vyprázdnit se

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci