Hlavní obsah

erreichen

Vyskytuje se v

Gipfel: den Gipfel erreichendosáhnout vrcholu

beachtlich: einen beachtlichen Erfolg erreichendosáhnout pozoruhodného úspěchu

ersehnen: das ersehnte Ziel erreichendosáhnout vytouženého cíle

juristisch: die juristische Ausbildung erreichendosáhnout právnického vzdělání

ctihodný: ein respektables Alter erreichendožít se ctihodného věku

dočkat se: ein hohes Alter erreichendočkat se dlouhého věku

dohmátnout: die Decke erreichendohmátnout na strop

doma: j-n zu Hause erreichenzastihnout koho doma

dosáhnout: seine Absicht erreichendosáhnout svého

dovolat se: den Freund telefonisch erreichendovolat se příteli

horší: schlechtere Ergebnisse erreichen als j.dosáhnout horších výsledků než kdo

jednota: eine Meinungseinheit erreichendosáhnout názorové jednoty

malý: nur eine niedrige Geschwindigkeit erreichendosáhnout jen malé rychlosti

meta: die höchsten Ziele erreichendosáhnout nejvyšších met

nahánět: Ich versuche ihn schon einige Zeit zu erreichen.hovor. Naháním ho už nějakou dobu.

spoj: den Anschluss erreichenchytit spoj

stáří: das Alter in Gesundheit erreichendožít se stáří ve zdraví

úspěch: den Erfolg erreichendosáhnout úspěchu

vysoký: ein hohes Alter erreichendožít se vysokého věku

zmoct: Mit Schreien erreichst du nichts.Křikem nic nezmůžeš.