Hlavní obsah

dostat se

Dokonavé sloveso

  1. (pohybem dospět) kommen, geraten, gelangenJak se dostanu k divadlu?Wie komme ich zum Theater?Jak se sem dostal?Wie ist er hierher geraten?
  2. (získat pozici ap.) kommen, aufsteigendostat se k mocian die Macht kommen
  3. (do nesnází) geraten in etw. Akkdostat se na scestíauf Abwege geraten
  4. (z nepříjemné situace) gelangen aus etw.dostat se z finanční krizeaus der Finanzkrise gelangen
  5. (s úsilím proniknout) eindringen, einbrechen
  6. přen.(vžít se) sich hineindenken, sich hineinversetzen in etw. Akk
  7. (octnout se někde) geraten
  8. (k něj. činnosti) kommen zu etw.dostat se ke slovuzu Wort kommen

Vyskytuje se v

konflikt: dostat se do konfliktu s kýmmit j-m in Konflikt geraten

potíž: dostat se do potížíin Schwierigkeiten geraten

malér: dostat se do maléruÄrger bekommen, in Probleme geraten

spletitý: dostat se do spletité situacein eine verwickelte Situation geraten

společnost: dostat se do špatné společnostiin eine schlechte Gesellschaft geraten

špatný: dostat se do špatné společnostiin schlechte Gesellschaft geraten

špička: dostat se na špičkuan die Spitze kommen

úzký: dostat se do užšího výběruin die engere Wahl kommen

zajetí: dostat se do zajetíin Gefangenschaft geraten

ztráta: dostat se do ztrátyin Verlust geraten

bláto: dostat se z bláta do louževom Regen in die Traufe kommen

bludný: dostat se do bludného kruhuin einen Teufelskreis geraten

čepec: dostat se pod čepecunter die Haube kommen

déšť: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe geraten

jádro: dostat se k jádru věcizum Kernpunkt der Sache kommen

kořen: dostat se ke kořenu věcian die Wurzel der Sache kommen

led: dostat se na tenký ledaufs Glatteis geraten

louže: dostat se z bláta do louževom Regen in die Traufe kommen

okap: dostat se z deště pod okapvom Regen in die Traufe kommen

plocha: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn kommen

šikmý: dostat se/sklouznout na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen

ulička: dostat se do slepé uličkyin eine Sackgasse geraten