Hlavní obsah

ocitnout se, octnout se

Dokonavé sloveso

  • geratenoctnout se v nebezpečíin Gefahr geraten

Vyskytuje se v

tíseň: ocitnout se v tísniin Bedrängnis geraten

Falle: ocitnout se v pastiin eine Falle geraten

Gefahr: ocitnout se v nebezpečíin Gefahr geraten/kommen