Hlavní obsah

dospět

Vyskytuje se v

závěr: dospět k závěruzu einem Schluss kommen

gelangen: zum Abschluss gelangendospět k závěru

kommen: zu einem Entschluss kommendospět k rozhodnutí, rozhodnout se

heranwachsen: Das Mädchen ist zur Frau herangewachsen.Dívka dospěla v ženu.

Meinung: zu einer Meinung kommendospět k názoru

Schluss: einen Schluss ziehendojít/dospět k závěru