Hlavní obsah

gelangen

Slovesoi.

  1. kniž.irgendwohin dorazit, dojít, dostat se kamans/zum Ziel gelangendorazit do cílean die Öffentlichkeit gelangendostat se na veřejnost
  2. SwDan etw. Akk obrátit se na co, apelovat k čemu
  3. zu etw. dospět k čemu k rozhodnutí ap., dosáhnout čeho vítězství, uznání ap.zum Abschluss gelangendospět k závěru

Vyskytuje se v

Herrschaft: zur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupce

Berühmtheit: iron. zu trauriger Berühmtheit gelangensmutně se proslavit

Durchbruch: Ihr gelang der Durchbruch zum Ruhm.Prorazila si cestu ke slávě.

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

: Ať se namáhal, jak chtěl, nepodařilo se mu to.Wie er sich auch bemühte, es gelang ihm nicht.

copak: Copak ten, tomu se všecko daří.Ach der, ihm gelingt alles.

doběhnout: doběhnout do cíleans Ziel gelangen, am Ziel ankommen

dobrat se: dobrat se pravdyzur Wahrheit gelangen

dojít: dojít k cílians Ziel gelangen

dostat se: dostat se z finanční krizeaus der Finanzkrise gelangen

jak: Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.

letošek: Letošek se mu vydařil.Es ist ihm dieses Jahr gelungen.

napoprvé: Pokus se zdařil hned napoprvé.Das Experiment gelang gleich beim ersten Mal.

nevěřit: Nevěřím, že se to podaří.Ich glaube nicht, dass es gelingt.

podařit se: Podařilo se mu koupit byt.Es ist ihm gelungen, eine Wohnung zu kaufen.

podít se: Kam bych se bez tebe poděl?Wohin würde ich ohne dich gelangen?

předběhnout: Podařilo se mu předběhnout.Es gelang ihm, sich vorzudrängen.

stěží: To se mu stěží podaří.Das wird ihm schwerlich gelingen.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

všechen, všechna, všechno: Všechno dobře dopadlo.Es ist alles (gut) gelungen.

vydařit se: Pokus se nevydařil.Der Versuch ist nicht gelungen.