Hlavní obsah

Herrschaft

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. über j-n/etw. vláda, panování, moc nad kým/čímzur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupcedie Herrschaft des Volkesvláda lidu
  2. panstvo, dámy a pánové oslovení

Vyskytuje se v

panování: während der Herrschaft von Kaiserin Maria Theresiaza panování císařovny Marie Terezie

vláda: unter der Herrschaft (von) Karl IV.za vlády Karla IV.

za: unter j-s Herrschaftza čí vlády

Herrschaft: zur Herrschaft gelangendostat se k moci jako nástupce