Hlavní obsah

vláda

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (výkonný orgán) die Regierung, das Kabinettpředseda vládyder Regierungsschef, der Ministerpräsidentjmenovat vládueine Regierung ernennenodvolat/svrhnout vládudie Regierung abberufen/stürzenusnesení vládyder Regierungsbeschluss
  2. (řízení státu, vládnutí) die Herrschaft, die Regierungza vlády Karla IV.unter der Herrschaft (von) Karl IV.ujmout se vládydie Regierung antreten
  3. (převaha, kontrola) die Herrschaft, die Vorherrschaft

Vyskytuje se v

forma: polit. forma vládydie Regierungsform

koaliční: koaliční vládadie Koalitionsregierung

kolaborantský: kolaborantská vládadie Kollaborationsregierung

menšinový: menšinová vládadie Minderheitsregierung

pravicový: pravicová vládadie Rechtsregierung

legitimní: legitimní vládalegitime Regierung

náš, naše: naše vládaunsere Regierung

nestranický: nestranická vládaeine parteilose Regierung

pasivita: pasivita vládydie Passivität der Regierung

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

svrhnout: svrhnout vládudie Regierung stürzen

tehdejší: tehdejší vládadie damalige Regierung

uvítat: uvítat návrh předsedy vládyden Vorschlag des Ministerpräsidenten begrüßen

vytvořit: vytvořit vládudie Regierung bilden

za: za čí vládyunter j-s Herrschaft

vláda: usnesení vládyder Regierungsbeschluss