Hlavní obsah

kontrola

Vyskytuje se v

jakost: kontrola jakostidie Qualitätskontrolle

namátkový: namátková kontroladie Stichprobenkontrolle

pasový: pasová kontroladie Passkontrolle

rozpočtový: rozpočtová kontroladie Budgetkontrolle

rychlostní: rychlostní kontroladie Geschwindigkeitskontrolle

výstupní: výstupní kontrola (výrobků)die Ausgangskontrolle (von Produkten)

proplout: proplout kontrolousich durch die Kontrolle schwindeln

přísný: přísná kontrola/kázeňstrenge Kontrolle/Zucht

vymknout se: vymknout se čí kontrolej-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geraten

vzájemný: vzájemná kontrola/důvěragegenseitige Kontrolle/gegenseitiges Vertrauen

zostřit se: Zostřila se kontrola zavazadel.Die Gepäckkontrolle wurde strenger.

Kontrolle: držet koho/co pod kontrolouj-n/etw. unter Kontrolle halten

durchlaufen: Produkt projde několika kontrolami kvality.Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.

kontrola: kontrola jízdenekdie Fahrkartenkontrolle