Hlavní obsah

řízení

Vyskytuje se v

exekuční: exekuční řízenídas Pfändungsverfahren

koncepce: koncepce podnikání/řízenídas Unternehmenskonzept/Leitungsschema

průvodní: průvodní řízenídas Beweisverfahren

řízení: dálkové řízenídie Fernsteuerung

soudní: soudní řízenídas Gerichtsverfahren

výběrový: výběrové řízenídie Ausschreibung

vyrovnávací: vyrovnávací řízenídas Ausgleichsverfahren

centrálně: centrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

kárný: práv. zahájit kárné řízení s kýmmit j-m das Rügeverfahren eröffnen

počítačově: počítačově řízenýcomputergesteuert

poučka: řídit se poučkousich nach einem Lehrsatz richten

předpis: řídit se předpisyVorschriften befolgen

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

řízený: řízený na dálkuferngesteuert

vůz: řídit vůzeinen Wagen fahren

vliv: řídit pod vlivem alkoholuunter Alkoholeinfluss fahren

befolgen: řídit se zákonyGesetze befolgen

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

führen: Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.

Panzer: řídit tankeinen Panzer lenken

richten: řídit se předpisysich nach den Vorschriften richten

Trunkenheit: řízení (vozidla) pod vlivem alkoholuTrunkenheit am Steuer

übernehmen: Kopilot převzal řízení.Der Kopilot übernahm das Steuer.

řídit: řídit autoein Auto lenken