Hlavní obsah

řízení

Vyskytuje se v

exekuční: exekuční řízenídas Pfändungsverfahren

koncepce: koncepce podnikání/řízenídas Unternehmenskonzept/Leitungsschema

konkurzní: konkurzní řízenídas Auswahlverfahren

průvodní: průvodní řízenídas Beweisverfahren

soudní: soudní řízenídas Gerichtsverfahren

výběrový: výběrové řízenídie Ausschreibung

vyrovnávací: vyrovnávací řízenídas Ausgleichsverfahren

centrálně: centrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

kárný: práv. zahájit kárné řízení s kýmmit j-m das Rügeverfahren eröffnen

odvolací: odvolací řízení/lhůtadas Berufungsverfahren/die Berufungsfrist

počítačově: počítačově řízenýcomputergesteuert

poučka: řídit se poučkousich nach einem Lehrsatz richten

předpis: řídit se předpisyVorschriften befolgen

řídit: řídit autoein Auto lenken

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

řídit se: Řiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

řízený: řízený na dálkuferngesteuert

vůz: řídit vůzeinen Wagen fahren

vliv: řídit pod vlivem alkoholuunter Alkoholeinfluss fahren

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

Panzer: einen Panzer lenkenřídit tank

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.

Trunkenheit: Trunkenheit am Steuerřízení (vozidla) pod vlivem alkoholu

übernehmen: Der Kopilot übernahm das Steuer.Kopilot převzal řízení.