Hlavní obsah

centrálně

Příslovce

  • zentralcentrálně řízený státein zentral gesteuerter Staat

Vyskytuje se v

centrální: die Zentralbankekon. centrální banka

evidence: das Zentralregistercentrální evidence

kartotéka: die Zentralkarteicentrální kartotéka

guvernér: ein Gouverneur der Zentralbankguvernér centrální banky

centrálně: ein zentral gesteuerter Staatcentrálně řízený stát