Hlavní obsah

jednání

Vyskytuje se v

pohotovost: pohotovost v jednánídie Verhandlungsbereitschaft

bezhlavý: bezhlavé jednáníkopfloses Handeln

bezvědomý: bezvědomé jednáníbewusstlose Handlung

čestně: čestně jednatehrlich handeln

disciplinovaně: jednat disciplinovanědiszipliniert handeln

fér: jednat férfair handeln

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jednat: jednat v čí prospěchzu Gunsten von j-m handeln

jednat: jednat jménem kohoin j-s Namen handeln

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

korektní: korektní jednáníkorrekte Handlung

lstivý: lstivé jednáníarglistige Handlung

nerozumně: jednat nerozumněunvernünftig handeln

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

opatrný: opatrné jednáníumsichtiges Handeln

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

podvodný: práv. podvodné jednáníbetrügerische Handlung

pokračování: pokračování jednáníFortsetzung der Verhandlungen

promyšleně: jednat promyšleněüberlegt handeln

pružný: být pružný v jednáníanpassungsfähig beim Handeln sein

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

přímý: přímé jednánídirekte Handlung

racionálně: jednat racionálněrational handeln

ustrnout: Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.Die Verhandlung ist festgefahren.

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

děcko: jednat s kým jako s malým děckemj-n wie ein kleines Kind behandeln

jednat: jednat s kým v rukavičkáchj-n mit Samthandschuhen anfassen

osoba: jednat za svou osobufür seine Person handeln

asozial: asozial handelnjednat asociálně

impulsiv: immer impulsiv handelnjednat vždy impulzivně

redlich: immer redlich handelnjednat vždy čestně

Zwang: unter einem inneren Zwang handelnjednat pod vnitřním tlakem

Ablauf: der Ablauf eines Gerichtsverfahrensprůběh soudního jednání

Affekt: im Affekt handelnjednat v afektu

fair: mit j-m fair handelns kým jednat fér(ově)

halten: Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.

handeln: Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.

herzlos: herzlos handelnjednat bezcitně

Mitleid: aus Mitleid handelnjednat ze soucitu

Modus: den Modus der Verhandlung bestimmenurčit způsob jednání

Tagesordnung: auf die Tagesordnung setzendát do programu jednání

übergehen: zur Tagesordnung übergehenpřejít k programu jednání

ungesetzlich: ungesetzlich handelnjednat nezákonně

unüberlegt: unüberlegt handelnjednat nerozvážně

verfahren: eigenmächtig verfahrenjednat svévolně

verlegen: eine Tagung verlegenodložit jednání

voreilig: voreilig handelnukvapeně jednat

vorladen: j-n zur Verhandlung vorladenpředvolat koho k jednání

vorschnell: vorschnell handelnukvapeně jednat

wider: wider die Vorschriften handelnjednat proti předpisům

zielbewusst: zielbewusst handelncílevědomě jednat

zielstrebig: zielstrebig handeln/vorgehenjednat/počínat si cílevědomě