Hlavní obsah

jednání

Vyskytuje se v

pohotovost: pohotovost v jednánídie Verhandlungsbereitschaft

bezhlavý: bezhlavé jednáníkopfloses Handeln

bezvědomý: bezvědomé jednáníbewusstlose Handlung

čestně: čestně jednatehrlich handeln

disciplinovaně: jednat disciplinovanědiszipliniert handeln

fér: jednat férfair handeln

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jednat se: O co se jedná?Worum handelt es sich?

korektní: korektní jednáníkorrekte Handlung

lstivý: lstivé jednáníarglistige Handlung

nerozumně: jednat nerozumněunvernünftig handeln

nesoulad: nesoulad mezi myšlením a jednánímein Missverhältnis zwischen Denken und Handeln

opatrný: opatrné jednáníumsichtiges Handeln

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

podvodný: práv. podvodné jednáníbetrügerische Handlung

pokračování: pokračování jednáníFortsetzung der Verhandlungen

promyšleně: jednat promyšleněüberlegt handeln

pružný: být pružný v jednáníanpassungsfähig beim Handeln sein

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

přímo: jednat vždy přímoimmer aufrichtig handeln

přímý: přímé jednánídirekte Handlung

racionálně: jednat racionálněrational handeln

ustrnout: Jednání ustrnulo na mrtvém bodě.Die Verhandlung ist festgefahren.

veřejný: jednat ve veřejném zájmuim öffentlichen Interesse handeln

děcko: jednat s kým jako s malým děckemj-n wie ein kleines Kind behandeln

osoba: jednat za svou osobufür seine Person handeln

asozial: jednat asociálněasozial handeln

impulsiv: jednat vždy impulzivněimmer impulsiv handeln

redlich: jednat vždy čestněimmer redlich handeln

Zwang: jednat pod vnitřním tlakemunter einem inneren Zwang handeln

Ablauf: průběh soudního jednáníder Ablauf eines Gerichtsverfahrens

Affekt: jednat v afektuim Affekt handeln

fair: s kým jednat fér(ově)mit j-m fair handeln

halten: Jednali s ním jako s vlastním synem.Er wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.

handeln: U tohoto nálezu se jedná o vázu ze 3. století.Bei diesem Fund handelt es sich um eine Vase aus dem 3. Jahrhundert.

herzlos: jednat bezcitněherzlos handeln

Mitleid: jednat ze soucituaus Mitleid handeln

Modus: určit způsob jednáníden Modus der Verhandlung bestimmen

Tagesordnung: dát do programu jednáníauf die Tagesordnung setzen

übergehen: přejít k programu jednánízur Tagesordnung übergehen

ungesetzlich: jednat nezákonněungesetzlich handeln

unüberlegt: jednat nerozvážněunüberlegt handeln

verfahren: jednat svévolněeigenmächtig verfahren

verlegen: odložit jednáníeine Tagung verlegen

voreilig: ukvapeně jednatvoreilig handeln

vorladen: předvolat koho k jednáníj-n zur Verhandlung vorladen

vorschnell: ukvapeně jednatvorschnell handeln

wider: jednat proti předpisůmwider die Vorschriften handeln

zielbewusst: cílevědomě jednatzielbewusst handeln

zielstrebig: jednat/počínat si cílevědomězielstrebig handeln/vorgehen

jednání: obchodní jednánídie Geschäftsverhandlung