Hlavní obsah

akt

Vyskytuje se v

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům

Drama: ein Drama in drei Aktendrama o třech aktech

akt: výstava aktůdie Aktausstellung

akta: soudní aktadie Gerichtsakte

dějství: ein Spiel in drei Aktenhra o třech dějstvích

drama: ein Drama in vier Aktendrama o čtyřech dějstvích

opereta: eine Operette in drei Aktenopereta o třech dějstvích

spis: die Akte einsehennahlédnout do spisu