Hlavní obsah

čin

Vyskytuje se v

barbarský: barbarský čineine barbarische Tat

motiv: motiv činudas Tatmotiv

napomáhání: práv. napomáhání trestnému činuBeihilfe zur Tat

násilnický: násilnický čindie Gewalttat

násilný: násilný čindie Gewalttat

pachatel: pachatel trestného činuder Straftäter

průkopnický: průkopnický čindie Pioniertat

rekonstruovat: rekonstruovat vraždu na místě činuden Mord am Tatort rekonstruieren

sabotérský: sabotérský činder Sabotageakt

trestný: práv. dopustit se trestného činueine Straftat begehen

dopadnout: dopadnout koho při činuj-n auf frischer Tat ertappen

hraničit: Ten čin hraničil s podvodem.Die Tat kam dem Betrug nahe.

hrdinský: hrdinský činheroische Tat

krutý: krutý čineine grausame Tat

nedomyšlený: nedomyšlený činunüberlegte Tat

nejednou: Nejednou litoval svého činu.Er hat seine Tat öfters bedauert.

nerozvážný: nerozvážný čineine unüberlegte Tat

nevědomost: spáchat čin z nevědomostieine Tat aus Unkenntnis begehen

ohavný: spáchat ohavný čineine schändliche Tat verüben

ostuda: Jeho čin je ostudou pro celou rodinu.Seine Tat ist eine Schande für die ganze Familie.

ostudný: ostudný činschändliche Tat

pomatený: udělat pomatený čineine irrsinnige Tat begehen

předstihnout: Čin předstihl myšlenku.Die Tat ist dem Gedanken zuvorgekommen.

pykat: tvrdě pykat za svůj činseine Tat hart büßen

slídit: Policie slídí po pachateli trestného činu.Die Polizei fahndet nach dem Straftäter.

vandalský: vandalský činder Vandalenakt

vepsat se: Tento čin se vepsal do dějin.Diese Tat ging in die Geschichte ein.

zhrozit se: zhrozit se svého činusich über seine Tat entsetzen

zoufalý: zoufalý čineine Verzweiflungstat, eine verzweifelte Tat

Tat: nechat promluvit činyTaten sprechen lassen

berufen: být povolaný k velkým činůmzu großen Taten berufen sein

Schauplatz: místo (zlo)činuder Schauplatz des Verbrechens

strafbar: dopustit se trestného činueine strafbare Handlung begehen

straffällig: dopustit se trestného činustraffällig werden

kriminell: dopustit se trestného činukriminell werden

čin: práv. trestný čindie Straftat