Hlavní obsah

berufen

Přídavné jméno

  • povolanýzu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Vyskytuje se v

Einteilung: rozdělení podle profesíEinteilung nach Berufen

tüchtig: být zdatný v prácitüchtig im Beruf sein

beanspruchen: Zaměstnání ho zcela vytěžuje.Der Beruf beansprucht ihn völlig.

Beruf: Jaké máte povolání/Čím jste?Was sind Sie von Beruf?

berufen: být povolaný k velkým činůmzu großen Taten berufen sein

nachgehen: následovat rodiče v povoláníden Eltern im Beruf nachgehen

weiterkommen: postoupit v zaměstnáníim Beruf weiterkommen

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

povolání: časově náročné povolánízeitlich anspruchsvoller Beruf

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

vybrat: vybrat si povoláníeinen Beruf wählen

zahradník: vyučit se zahradníkemden Beruf des Gärtners erlernen

berufen: povolat koho do úřaduj-n in ein Amt berufen