Hlavní obsah

zurufen

Vyskytuje se v

pokřikovat: Er hat ihm Schimpfwörter zugerufen.Pokřikoval na něho nadávky.

zakřičet: j-m einen Befehl zurufenzakřičet povel na koho