Hlavní obsah

anrufen

Slovesoie, u

  1. j-n/etw. (za)volat (na) koho/coeine Schiedsstelle anrufendovolávat se smírčího soudu
  2. j-n, bei j-m irgendwo (za)telefonovat, (za)volat komu kamKannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?einen Bekannten anrufenzavolat známému

Vyskytuje se v

Vermittlung: die Vermittlung anrufenvolat ústřednu

Auskunft: die Auskunft anrufenvolat na informace

Gelegenheit: Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.Neměl možnost mi zavolat.

irgendein: Irgendeine Frau hat angerufen.Volala nějaká paní.

když: Wenn sie mich anruft, komme ich.Když mi zavolá, přijdu.

namlouvat: Rede dir nicht ein, dass er anruft!Nenamlouvej si, že se ozve!

obtelefonovat: alle Bekannten anrufenobtelefonovat všechny známé

záchranka: den Notdienst anrufentelefonovat na záchranku

zatelefonovat: Kannst du mich morgen anrufen?Můžeš mi zítra zatelefonovat?

zatím: Bis jetzt hat er nicht angerufen.Zatím nezavolal.

informace: die Auskunft anrufenzavolat na informace

anrufen: eine Schiedsstelle anrufendovolávat se smírčího soudu