Hlavní obsah

Gelegenheit

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. příležitost vhodný okamžikbei nächster Gelegenheitpři další příležitostiEr hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.Neměl možnost mi zavolat.
  2. příležitost, událost slavnostní ap.

Vyskytuje se v

ergreifen: die Gelegenheit zu etw. ergreifenvyužít příležitost k čemu

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

příležitost: j-m die Gelegenheit gebendát příležitost komu

další: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

promarnit: eine Gelegenheit versäumenpromarnit příležitost

při: bei dieser Gelegenheitpři této příležitosti

různý: für verschiedene Gelegenheitenpro různé příležitosti

vyčkat: eine günstige Gelegenheit abwartenvyčkat vhodné příležitosti

zahodit: die letzte Gelegenheit verpassenzahodit poslední příležitost

zavětřit: eine Gelegenheit witternzavětřit příležitost

zmeškat: die Gelegenheit verpassenzmeškat příležitost

zvláštní: eine besondere Gelegenheitzvláštní příležitost

pačesy: eine Gelegenheit beim Schopf(e) fassen/ergreifen/packenpopadnout příležitost za pačesy

zloděj: Gelegenheit macht Diebe.Příležitost dělá zloděje.

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti