Hlavní obsah

Möglichkeit

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. možnost, alternativaan einer Möglichkeit zweifelnpochybovat o možnosti
  2. příležitost, šance, možnostKönnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

Vyskytuje se v

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

existovat: Es gibt mehrere Möglichkeiten.Existuje více způsobů.

být: Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.Jsou dvě možnosti.

možnost: eine andere Möglichkeit habenmít jinou možnost

spektrum: das Spektrum der Möglichkeitenspektrum možností

uvážit: alle Möglichkeiten vorbedenkenpředem uvážit všechny možnosti

zaznačit: Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.V testu lze zaznačit více možností.

zmapovat: alle seine Möglichkeiten auswertenzmapovat všechny své možnosti

zvolit: etw. aus einigen Möglichkeiten auswählenzvolit (si) co z několika možností

Möglichkeit: nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností