Hlavní obsah

Möglichkeit

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. možnost, alternativaan einer Möglichkeit zweifelnpochybovat o možnosti
  2. příležitost, šance, možnostKönnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

Vyskytuje se v

neben: neben anderen Möglichkeitenkromě jiných možností

bleiben: Es bleibt keine andere Möglichkeit.Nezbývá jiná možnost.

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.

být: Jsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.

možnost: mít jinou možnosteine andere Möglichkeit haben

možnost: To je nad mé možnosti.Das übersteigt meine Möglichkeiten.

spektrum: spektrum možnostídas Spektrum der Möglichkeiten

uvážit: předem uvážit všechny možnostialle Möglichkeiten vorbedenken

zaznačit: V testu lze zaznačit více možností.Im Test kann man mehrere Möglichkeiten ankreuzen.

zmapovat: zmapovat všechny své možnostialle seine Möglichkeiten auswerten

zvolit: zvolit (si) co z několika možnostíetw. aus einigen Möglichkeiten auswählen

možnost: využít všechny možnostialle Möglichkeiten ausnutzen