Hlavní obsah

Chance [ˈʃãːsə ÖrD ʃãːs]

Vyskytuje se v

geben: j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šanci

ungenutzt: eine Chance ungenutzt lassennevyužít šanci

damit: Er spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

šance: die Chance wahrnehmenvyužít šance

násobit: die Chance auf Erfolg vervielfachennásobit šanci na úspěch

ťuknout si: In dem Kampf hatte ich keine Chance.V zápase jsem si ani neťukl.

zmařený: eine verpasste Chancezmařená šance

Chance: bei j-m Chancen habenmít u koho šanci