Hlavní obsah

damit

Příslovce

  1. (s) tímWie steht's damit?Jak to s tím vypadá?Heraus damit!Ven s tím!Her damit!Sem s tím! dej to sem
  2. tím, v důsledku toho, (a) protoEr spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Spojka

  • abyEr beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

Vyskytuje se v

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

eilen: Es eilt ihm nicht damit.Nespěchá na to.

her: her damitsem s tím

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

uns: Wir haben uns damit geschadet.Uškodili jsme si tím.

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

sloužit: Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.Lituji, nemohu sloužit.

dělat: Was machen wir damit?Co s tím budeme dělat?

dokopat: j-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratetdokopat koho ke svatbě

drahota: Mach kein Brimborium damit.Nedělej s tím drahoty.

jen: Ich komme, sobald ich damit fertig bin.Přijdu, jen co to dodělám.

leda: Nichts als Ärger hat man damit.To je leda pro zlost.

muset: Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.

naopak: So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

otrávit: Ich lasse mich damit nicht anöden.Nenechám se tím otrávit.

otravovat se: Damit werde ich mich nicht quälen.S tím se nebudu otravovat.

počítat: Damit wird gerechnet.S tím se počítá.

pochodit: Damit kannst du bei mir nicht ankommen.S tím u mě nepochodíš.

říct: Was willst du damit sagen?Co tím chceš říct?

srozuměný: Ich bin damit einverstanden.Jsem s tím srozuměn.

tak: Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.Až to dodělám, tak půjdu domů.

vyklopit: Mach keine Umstände und rück damit heraus.Nedělej okolky a vyklop to.

vymáčknout se: Sie rückten schon damit heraus.Už se konečně vymáčkli.

hasnout: Schluss damit!Tím to hasne!

mít: Das hat damit nichts zu tun.To s tím nemá co dělat.

ven: Heraus damit!, Heraus mit der Sprache!Ven s tím! řekni to

vycpat: Du kannst dich einpacken lassen!, Lass dich einpacken damit!S tím se jdi vycpat!