Hlavní obsah

damit

Příslovce

  1. (s) tímWie steht's damit?Jak to s tím vypadá?Heraus damit!Ven s tím!Her damit!Sem s tím! dej to sem
  2. tím, v důsledku toho, (a) protoEr spielt sehr gut Fußball und hat damit die Chance, einmal Profi zu werden.Hraje velmi dobře fotbal, a tím má šanci se stát profesionálem.

Spojka

  • abyEr beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.Ich sage es, damit ihr Bescheid wisst.Říkám to, abyste to věděli.

Vyskytuje se v

eilen: Es eilt ihm nicht damit.Nespěchá na to.

her: her damitsem s tím

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

uns: Wir haben uns damit geschadet.Uškodili jsme si tím.

vergeuden: Ich habe damit viel Zeit vergeudet.Promarnil jsem tím spoustu času.

verständnislos: Was meinst du damit?, fragte sie verständnislos.Co tím myslíš?, zeptala se nechápavě.

sloužit: Lituji, nemohu sloužit.Es tut mir leid, damit kann ich nicht dienen.

dělat: Co s tím budeme dělat?Was machen wir damit?

dokopat: dokopat koho ke svatběj-n/j-m in den Hintern treten, damit er heiratet

drahota: Nedělej s tím drahoty.Mach kein Brimborium damit.

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

otrávit: Nenechám se tím otrávit.Ich lasse mich damit nicht anöden.

otravovat se: S tím se nebudu otravovat.Damit werde ich mich nicht quälen.

počítat: S tím se počítá.Damit wird gerechnet.

pochodit: S tím u mě nepochodíš.Damit kannst du bei mir nicht ankommen.

říct: Co tím chceš říct?Was willst du damit sagen?

srozuměný: Jsem s tím srozuměn.Ich bin damit einverstanden.

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

vyklopit: Nedělej okolky a vyklop to.Mach keine Umstände und rück damit heraus.

vymáčknout se: Už se konečně vymáčkli.Sie rückten schon damit heraus.

hasnout: Tím to hasne!Schluss damit!

mít: To s tím nemá co dělat.Das hat damit nichts zu tun.

ven: Ven s tím! řekni toHeraus damit!, Heraus mit der Sprache!

vycpat: S tím se jdi vycpat!Du kannst dich einpacken lassen!, Lass dich einpacken damit!