Hlavní obsah

nachhelfen

Slovesohilft nach, a, o

  • j-m/etw. (na)pomoci, vypomoci, přispět komu/čemuein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji