Hlavní obsah

aushelfen

Slovesohilft aus, a, o

  1. j-m mit etw. (vy)pomoci komu čím, půjčit komu coKönnen Sie mir mit einer Briefmarke aushelfen?Můžete mi půjčit známku?
  2. vypomoci, zaskočit v jiném oddělení ap.