Hlavní obsah

her

Příslovce

  1. von irgendwo her odkud semKomm her!Pojď sem!her damitsem s tímWo kommst du her?Odkud přicházíš?
  2. von irgendwann her odkdyIch kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

Příslovce

  1. Her zu mir! hovor.Ke mně!

Vyskytuje se v

bojový: bojové hrydie Kampfspiele

deskový: desková hradas Brettspiel

divadelní: divadelní hradas Theaterstück

hazardní: hazardní hradas Glücksspiel

karetní: karetní hradas Kartenspiel

klukovský: klukovské hrydie Jungenspiele

komorní: komorní hradas Kammerspiel

koncový: sport. koncová hradas Endspiel

konverzační: konverzační divadelní hradas Konversationsstück

míčový: míčové hrydie Ballspiele

počítačový: počítačová hradas Computerspiel

postavení: sport. postavení mimo hrudas Abseits

přesilový: sport. přesilová hradas Überzahlspiel

soutěživý: soutěživé hrydie Wettbewerbsspiele

společenský: společenská hradas Gesellschaftsspiel

stav: stav hryder Spielstand

útočný: sport. útočná hradas Offensivspiel

brát se: Wo kommst du her?Kde se tu bereš?

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

dlouho: etw. ist (schon) lange Zeit herco je (už) dlouho

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

freewarový: freewarové hrydie Freeware-Spiele

honem: Komm schnell her!Honem sem pojď!

kmitat: im Zimmer hin und her schwingenexpr. kmitat po pokoji sem a tam

kolébat se: sich hin und her wiegenkolébat se ze strany na stranu

kutálet se: Der Ball rollte hin und her.Míč se kutálel sem a tam.

kývat se: sich hin und her bewegenkývat se ze strany na stranu

miláček: Komm her, mein Kind!Pojď ke mně, miláčku!

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

pobíhat: hin und her laufenpobíhat sem a tam

podvodný: podvodná hraein betrügerisches Spiel

popocházet: nervös hin und her im Zimmer laufennervózně popocházet po pokoji

provedení: provedení divadelní hrydie Darbietung eines Theaterstücks

přebraný: přebraný hráchausgelesene Erbsen

přihrát: Gib mir das Buch (her)!Přihraj mi tu knihu!

rozehrávat: rozehrávat přesilovou hrudas Überzahlspiel eröffnen

sem: Komm her.Pojď sem.

síť: hra na sítidas Spiel am Netz

takový: Es ist etwa zehn Jahre her.Je to takových deset let.

trailer: trailer na novou počítačovou hruder Trailer zu einem neuen Computerspiel

tuhle: Setz dich her und warte.Sedni si tuhle a čekej.

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vytvořit: vytvořit divadelní hruein Theaterspiel schaffen

vzrušeně: erregt hin und her laufenvzrušeně pobíhat sem a tam

začátek: na začátku hryam Anfang/zu Beginn des Spieles

zaktualizovat: zaktualizovat divadelní hrudas Theaterstück aktualisieren

zjednodušit se: Pravidla hry se postupně zjednodušila.Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.

zmítat: Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.Vítr zmítal lodí.

zvrtnout se: Hra se zvrtla v boj.Der Spiel artete in einen Kampf aus.

falešný: hrát falešnou hru s kýmmit j-m ein falsches Spiel spielen

figura: být jen figurou ve hřenur eine Figur im Spiel sein

hrách: Jako když hrách na stěnu hází.Das sind Erbsen an die Wand geworfen.

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

stěna: jako když hrách na stěnu házíwie gegen eine Wand reden

štěstí: pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.Pech im Spiel, Glück in der Liebe.

vzít se: Wo hat er das her?Kde se to v něm vzalo?

damit: Her damit!Sem s tím! dej to sem

hin: hin und her gehenchodit sem a tam

beteiligen: Všechny děti se účastnily hry.Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.

geschäftig: geschäftig hin und her eilenčile běhat sem a tam

Glück: mít hodně štěstí v lásce/ve hřeviel Glück in der Liebe/im Spiel haben

her: Komm her!Pojď sem!

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

herkommen: Wo kommst du her?Odkud pocházíš?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

her sein: Es ist drei Jahre her.Jsou to již 3 roky (zpět).

laufen: im Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam

Meister: mistr pera/ve hře na klavírein Meister der Feder/des Klavierspiels

schlenkern: eine Tasche beim Gehen hin und her schlenkernpři chůzi houpat taškou sem a tam

Spiel: férová hraein faires Spiel

verleiten: zlákat koho ke hřej-n zum Spiel verleiten

hergeben: Gib es her!Dej to sem!

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

hra: karetní hradas Kartenspiel

alters: von alters herod počátku, od věků

kontra: proces Schmidt versus MüllerProzess Schmidt kontra Müller

proces: práv. trestní/civilní procesder Strafprozess/Zivilprozess

vzdělávací: vzdělávací procesder Bildungsprozess