Hlavní obsah

her

Příslovce

  1. von irgendwo her odkud semKomm her!Pojď sem!her damitsem s tímWo kommst du her?Odkud přicházíš?
  2. von irgendwann her odkdyIch kenne ihn von der Schulzeit her.Znám ho od školních let.Es ist schon lange her.Je to už dlouho.

Příslovce

  1. Her zu mir! hovor.Ke mně!

Vyskytuje se v

alters: von alters herod počátku, od věků

früher: j-n/etw. von früher her kennenznát už z dřívějška koho/co

hin: hin und hersem a tam

hin: hin und her überlegenvšechno důkladně promyslet

Rock: Er ist/läuft hinter jedem Rock her.Běhá za každou sukní.

damit: Her damit!Sem s tím! dej to sem

hin: hin und her gehenchodit sem a tam

beteiligen: Alle Kinder beteiligten sich an dem Spiel.Všechny děti se účastnily hry.

geschäftig: geschäftig hin und her eilenčile běhat sem a tam

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

hergehen: Auf der Party ging es laut her.Party byla dost hlučná.

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

herhören: Hört mal alle her!Všichni mě poslouchejte!

herkommen: Wo kommst du her?Odkud pocházíš?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

her sein: Es ist drei Jahre her.Jsou to již 3 roky (zpět).

laufen: im Zimmer hin und her laufenchodit po pokoji sem a tam

Meister: ein Meister der Feder/des Klavierspielsmistr pera/ve hře na klavír

schlenkern: eine Tasche beim Gehen hin und her schlenkernpři chůzi houpat taškou sem a tam

Spiel: ein faires Spielférová hra

Spiel: die Olympischen Spieleolympijské hry, olympiáda

verleiten: j-n zum Spiel verleitenzlákat koho ke hře

hergeben: Gib es her!Dej to sem!

bojový: bojové hrydie Kampfspiele

deskový: desková hradas Brettspiel

divadelní: divadelní hradas Theaterstück

hazardní: hazardní hradas Glücksspiel

hra: karetní hradas Kartenspiel

hra: stolní hrydie Brettspiele

hra: míčové hryBallspiele

hra: olympijské hryOlympische Spiele

hra: loutková hradas Puppenspiel, das Marionettenspiel

hra: hra na housledas Geigenspiel

karetní: karetní hradas Kartenspiel

klukovský: klukovské hrydie Jungenspiele

komorní: komorní hradas Kammerspiel

koncový: sport. koncová hradas Endspiel

konverzační: konverzační divadelní hradas Konversationsstück

míčový: míčové hrydie Ballspiele

počítačový: počítačová hradas Computerspiel

postavení: sport. postavení mimo hrudas Abseits

přesilový: sport. přesilová hradas Überzahlspiel

soutěživý: soutěživé hrydie Wettbewerbsspiele

společenský: společenská hradas Gesellschaftsspiel

stav: stav hryder Spielstand

útočný: sport. útočná hradas Offensivspiel

brát se: Kde se tu bereš?Wo kommst du her?

dějství: hra o třech dějstvíchein Spiel in drei Akten

dlouho: co je (už) dlouhoetw. ist (schon) lange Zeit her

fér: hrát fér hruein faires Spiel spielen

freewarový: freewarové hrydie Freeware-Spiele

honem: Honem sem pojď!Komm schnell her!

hra: divadelní hradas Theaterstück

kmitat: expr. kmitat po pokoji sem a tamim Zimmer hin und her schwingen

kolébat se: kolébat se ze strany na stranusich hin und her wiegen

kutálet se: Míč se kutálel sem a tam.Der Ball rollte hin und her.

kývat se: kývat se ze strany na stranusich hin und her bewegen

miláček: Pojď ke mně, miláčku!Komm her, mein Kind!

ošidný: hrát ošidnou hru s kýmein trügerisches Spiel mit j-m spielen

pobíhat: pobíhat sem a tamhin und her laufen

podvodný: podvodná hraein betrügerisches Spiel

popocházet: nervózně popocházet po pokojinervös hin und her im Zimmer laufen

provedení: provedení divadelní hrydie Darbietung eines Theaterstücks

přebraný: přebraný hráchausgelesene Erbsen

přihrát: Přihraj mi tu knihu!Gib mir das Buch (her)!

rozehrávat: rozehrávat přesilovou hrudas Überzahlspiel eröffnen

sem: Pojď sem.Komm her.

síť: hra na sítidas Spiel am Netz

takový: Je to takových deset let.Es ist etwa zehn Jahre her.

trailer: trailer na novou počítačovou hruder Trailer zu einem neuen Computerspiel

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

víc: hra pro dva a více hráčůSpiel für zwei und mehr Spieler

vytvořit: vytvořit divadelní hruein Theaterspiel schaffen

vzrušeně: vzrušeně pobíhat sem a tamerregt hin und her laufen

začátek: na začátku hryam Anfang/zu Beginn des Spieles

zaktualizovat: zaktualizovat divadelní hrudas Theaterstück aktualisieren

zjednodušit se: Pravidla hry se postupně zjednodušila.Die Spielregeln haben sich nach und nach vereinfacht.

zmítat: Vítr zmítal lodí.Der Wind schleuderte das Schiff hin und her.

zvrtnout se: Hra se zvrtla v boj.Der Spiel artete in einen Kampf aus.

falešný: hrát falešnou hru s kýmmit j-m ein falsches Spiel spielen

figura: být jen figurou ve hřenur eine Figur im Spiel sein

hra: Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.Glück im Spiel, Pech in der Liebe.

hra: hrát dvojí hruein Doppelspiel treiben

hrách: Jako když hrách na stěnu hází.Das sind Erbsen an die Wand geworfen.

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

stěna: jako když hrách na stěnu házíwie gegen eine Wand reden

štěstí: pořek. Neštěstí ve hře, štěstí v lásce.Pech im Spiel, Glück in der Liebe.

vzít se: Kde se to v něm vzalo?Wo hat er das her?