Hlavní obsah

stěna

Vyskytuje se v

buněčný: biol. buněčná stěna/membránadie Zellwand/Zellmembran

čelní: čelní stěnadie Frontwand/Stirnwand

posunovací: posunovací stěnadie Schiebewand

projekční: projekční stěnadie Projektionswand

protihlukový: protihluková ochranná stěnadie Lärmschutzwand

tloušťka: tloušťka stěnydie Wandstärke

obložit: obložit stěny dřevemWände mit Holz verkleiden

originál: Na stěně visí dva originály.An der Wand hängen zwei Originale.

průzor: průzor ve stěnědas Guckloch in der Wand

přijít: Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.

přisunout: přisunout skříň ke stěněden Schrank an die Wand schieben

přitlačit se: přitlačit se ke stěněsich an die Wand drücken

skalní: skalní stěnadie Fels(en)wand

vyzdobit: vyzdobit všechny stěny freskamialle Wände mit Fresken ausschmücken

hrách: Jako když hrách na stěnu hází.Das sind Erbsen an die Wand geworfen.

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

bleich: bleich wie eine Wand seinbýt bledý jako stěna

gegen: sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěně

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

darauf: An der Wand hing ein Regal, darauf standen Bücher.Na stěně visela police, na ní byly uložené knihy.

durchbohren: die Wand durchbohrenprovrtat stěnu

klopfen: an die/der Wand klopfenzaťukat na stěnu

senkrecht: eine senkrechte Felswand bezwingenzdolat svislou skalní stěnu

sprengen: ein Loch in eine Felswand sprengenprorazit díru skalní stěnou

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

Wand: Er wurde weiß wie eine Wand.Zbledl jako stěna.