Hlavní obsah

zeď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stěna) die Wand, die Mauerzatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagenObraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.
  2. (hradba ap.) die Mauerlézt přes zeďüber die Mauer kletternBerlínská zeďdie Berliner Mauer
  3. přen.(pevné seskupení něčeho) die Mauer

Vyskytuje se v

podpěrný: podpěrná zeďdie Stützmauer

podpůrný: podpůrná zeďdie Stützmauer

průčelní: průčelní zeďdie Frontwand/Stirnwand

příčný: stav. příčná zeďdie Querwand

bořit se: Zeď se boří.Die Mauer stürzt ein.

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

nabílit: nabílit zdi vápnemdie Wände tünchen

nahrubo: stav. nahrubo nahozená zeďeine grob verputzte Mauer

nerovně: nerovně postavit zeďdie Mauer uneben bauen

obehnaný: hřbitov obehnaný kamennou zdímit einer Steinwand umgebener Friedhof

odpadnout: Ze zdi odpadla omítka.Von der Wand ist der Putz abgefallen.

počmárat: počmárat zdi pastelkamiWände mit Buntstiften bekritzeln

podepřený: podepřená zeďeine gestützte Mauer

postrčit: postrčit skříň ke zdiden Schrank an die Wand rücken

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

prorazit: Kulky prorazily zeď.Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.

provlhlý: provlhlé zdidurchfeuchtete Wände

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

připevnit: připevnit poličku na zeďdas Regal an der Wand befestigen

připíchnout: připíchnout vyhlášku na zeďdie Anordnung an die Wand festpinnen

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přistavit: přistavit žebřík ke zdieine Leiter an die Mauer anstellen

přišroubovat: přišroubovat poličku na zeďdas Regal an die Wand anschrauben

strhat: strhat plakáty ze zdiPlakate von der Wand abreißen

trčet: Ze zdi trčela trubka.Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.

vestavět: vestavět skříně do zdidie Schränke in die Wand einbauen

vypáčit: kleštěmi vypáčit hřebík ze zdimit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehen

vyztužený: vyztužené zdiverstärkte Mauern

vyztužit: vyztužit zeďdie Mauer verstärken

vzepřít se: Vzepřel se nohama o zeď.Er stemmte seine Füße gegen die Wand.

zabíjet: zabíjet hřebíky do zdidie Nägel in die Wand einschlagen

zakouřený: zakouřené zdirauchgeschwärzte Wände

zapustit: zapustit skříňku do zdieinen Schrank in die Mauer einlassen

zarýt se: Kulka se zaryla do zdi.Die Kugel bohrte sich in die Mauer ein.

zvlhlý: zvlhlé zdifeucht gewordene/feuchte Wände

čert: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

zatlačit: zatlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken

abfallen: Omítka opadává ze zdi.Der Mörtel fällt von der Wand ab.

abstellen: odstavit kolo ke zdidas Fahrrad an der Wand abstellen

anmachen: připevnit obraz na zeďein Bild an die Wand anmachen

anprallen: narazit do zdigegen die Mauer anprallen

Höhe: zeď vysoká dva metryeine Mauer von zwei Meter Höhe

abschaben: oškrábat omítku ze zdiden Putz von der Mauer abschaben

aufprallen: Koule narazila do zdi.Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.

befestigen: připevnit poličku ke zdiein Regal an der Wand befestigen

darum: park s vysokou zdí kolemein Park mit einer hohen Mauer darum

drängen: tlačit koho ke zdij-n an die Wand drängen

durchdringen: pronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmisogar die dicksten Wände durchdringen

einschlagen: zatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand einschlagen

krachen: Motocyklista narazil do zdi.Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.

laufen: narazit do zdiin die Mauer laufen

lehnen: opřít kolo o zeďdas Fahrrad an/gegen die Wand lehnen

Mauer: lézt přes zeďüber die Mauer klettern

zeď: Berlínská zeďdie Berliner Mauer