Hlavní obsah

zeď

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (stěna) die Wand, die Mauerzatlouci hřebík do zdieinen Nagel in die Wand schlagenObraz visí na zdi.Ein Bild hängt an der Wand.
  2. (hradba ap.) die Mauerlézt přes zeďüber die Mauer kletternBerlínská zeďdie Berliner Mauer
  3. přen.(pevné seskupení něčeho) die Mauer

Vyskytuje se v

podpěrný: podpěrná zeďdie Stützmauer

podpůrný: podpůrná zeďdie Stützmauer

průčelní: průčelní zeďdie Frontwand/Stirnwand

příčný: stav. příčná zeďdie Querwand

bořit se: Zeď se boří.Die Mauer stürzt ein.

držet: Hřebík drží ve zdi.Der Nagel hält in der Wand.

nabílit: nabílit zdi vápnemdie Wände tünchen

nahrubo: stav. nahrubo nahozená zeďeine grob verputzte Mauer

nerovně: nerovně postavit zeďdie Mauer uneben bauen

obehnaný: hřbitov obehnaný kamennou zdímit einer Steinwand umgebener Friedhof

odpadnout: Ze zdi odpadla omítka.Von der Wand ist der Putz abgefallen.

počmárat: počmárat zdi pastelkamiWände mit Buntstiften bekritzeln

podepřený: podepřená zeďeine gestützte Mauer

postrčit: postrčit skříň ke zdiden Schrank an die Wand rücken

prolínat: Vlhkost prolíná zdmi.Die Nässe dringt durch die Wände durch.

prorazit: Kulky prorazily zeď.Die Kugeln haben die Wand durchschlagen.

provlhlý: provlhlé zdidurchfeuchtete Wände

přibít: přibít obraz na zeďdas Bild an die Wand (an)nageln

přibít: přibít skobu do zdiden Haken in die Mauer schlagen

připevnit: připevnit poličku na zeďdas Regal an der Wand befestigen

připíchnout: připíchnout vyhlášku na zeďdie Anordnung an die Wand festpinnen

připlácnout: připlácnout mouchu na zeďeine Fliege an die Wand drücken

přirazit: Prudce ho přirazil ke zdi.Er hat ihn heftig an die Wand gedrückt.

přistavit: přistavit žebřík ke zdieine Leiter an die Mauer anstellen

přišroubovat: přišroubovat poličku na zeďdas Regal an die Wand anschrauben

strhat: strhat plakáty ze zdiPlakate von der Wand abreißen

trčet: Ze zdi trčela trubka.Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.

vestavět: vestavět skříně do zdidie Schränke in die Wand einbauen

vypáčit: kleštěmi vypáčit hřebík ze zdimit einer Zange den Nagel aus der Wand (heraus)ziehen

vyztužený: vyztužené zdiverstärkte Mauern

vyztužit: vyztužit zeďdie Mauer verstärken

vzepřít se: Vzepřel se nohama o zeď.Er stemmte seine Füße gegen die Wand.

zabíjet: zabíjet hřebíky do zdidie Nägel in die Wand einschlagen

zakouřený: zakouřené zdirauchgeschwärzte Wände

zapustit: zapustit skříňku do zdieinen Schrank in die Mauer einlassen

zarýt se: Kulka se zaryla do zdi.Die Kugel bohrte sich in die Mauer ein.

zvlhlý: zvlhlé zdifeucht gewordene/feuchte Wände

čert: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

zatlačit: zatlačit koho ke zdij-n an die Wand drücken

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anprallen: gegen die Mauer anprallennarazit do zdi

Höhe: eine Mauer von zwei Meter Höhezeď vysoká dva metry

abschaben: den Putz von der Mauer abschabenoškrábat omítku ze zdi

aufprallen: Die Kugel ist auf die Wand aufgeprallt.Koule narazila do zdi.

befestigen: ein Regal an der Wand befestigenpřipevnit poličku ke zdi

darum: ein Park mit einer hohen Mauer darumpark s vysokou zdí kolem

drängen: j-n an die Wand drängentlačit koho ke zdi

durchdringen: sogar die dicksten Wände durchdringenpronikat dokonce i těmi nejtlustšími zdmi

einschlagen: einen Nagel in die Wand einschlagenzatlouci hřebík do zdi

krachen: Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.Motocyklista narazil do zdi.

laufen: in die Mauer laufennarazit do zdi

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

Mauer: über die Mauer kletternlézt přes zeď