Hlavní obsah

lehnen

Sloveso

  1. etw. Akk gegen etw., an etw. Akk opřít/opírat co o codas Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď
  2. sich lehnen nahýbat se přes zábradlí ap., vyklonit se, nahnout se z okna ap.

Vyskytuje se v

an: opřít co o dveřeetw. an die Tür lehnen

umlegen: sklopit opěradlodie Lehne umlegen

o: opřít kolo o plotdas Fahrrad an den Zaun lehnen

opěradlo: vysoké opěradloeine hohe Lehne

opěrka: sedadlo s opěrkouder Sitz mit Lehne

opřít: opřít žebřík o stromeine Leiter an den Baum (an)lehnen

rezolutně: Rezolutně odmítala jeho nabídky.Sie lehnte seine Angebote resolut ab.

lehnen: opřít kolo o zeďdas Fahrrad an/gegen die Wand lehnen