Hlavní obsah

nerovně

Příslovce

  1. (křivě) unebennerovně postavit zeďdie Mauer uneben bauen
  2. (nestejně) ungleichnerovně dělit coetw. ungleich teilen

Vyskytuje se v

rovně: kerzengerade sitzensedět rovně jako svíčka

furt: immer geradeaus gehenjít furt rovně

linie: gerade Linien zeichnenkreslit rovné linie

nerovný: unebene Straßenerovná vozovka

rovnou: geradewegs ins Stadtzentrum fahrenjet rovnou do centra

rovný: eine gerade Straßerovná silnice

svíčka: kerzengerade stehenstát rovně jako svíčka

gerade: auf gerader Landstraße havarierenvybourat se na rovné silnici

geradeaus: geradeaus gehenjít rovně

gleich: Zehn minus drei ist gleich sieben.Deset minus tři se rovná sedmi.

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

rundweg: etw. rundweg ablehnenco rovnou zamítnout

nerovně: die Mauer uneben bauennerovně postavit zeď