Hlavní obsah

gerade

Vyskytuje se v

gerade: ne- zrovna upřímný ap.nicht gerade

Essen: (právě) sedět u jídla(gerade) beim Essen sitzen

Zahl: sudé/liché čísloeine gerade/ungerade Zahl

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.

beide: Oba právě odešli.Die beiden sind gerade weggegangen.

darum: O to právě jde!Darum geht es ja gerade!

dazukommen: Přišel jsem, právě když se stala nehoda.Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.

Film: Ten film dávají právě v kině.Der Film läuft gerade im Kino.

gelegen: Jdeš právě vhod.Du kommst mir gerade gelegen.

haben: Teď máme zrovna němčinu.Jetzt haben wir gerade Deutsch.

Zweck: O to tady (právě) jde!hovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!

fehlen: To mi ještě scházelo!iron. Das hat mir gerade noch gefehlt!

číslo: sudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlen

přímka: rovnoběžná přímkaparallele Gerade

úhel: geom. ostrý/tupý/pravý/přímý úhelein spitzer/stumpfer/rechter/gerader Winkel

akorát: A to se stane akorát mně.Und so (et)was passiert gerade mir.

hrbit se: Nehrb se! stůj rovněSteh gerade!

linie: kreslit rovné liniegerade Linien zeichnen

narovnat: narovnat zádaden Rücken gerade machen

nastěhovat se: Právě se nastěhovali.Sie sind gerade eingezogen.

odřený: přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.

poobědvat: Právě jsme poobědvali.Wir haben gerade zu Mittag gegessen.

přímo: stát přímogerade stehen

přímý: přímá ulice/čáragerade Straße/Linie

rokovat: Parlament právě rokuje.Das Parlament tagt gerade.

rovný: rovná silniceeine gerade Straße

sotva: Sotva tam došel.Er ist dorthin gerade noch gekommen.

sprchovat se: Právě se sprchuje.Er duscht gerade.

sudý: sudé číslogerade Zahl

včas: přijít právě včasgerade zur rechten Zeit kommen

vhod: Jdeš právě vhod.Du kommst mir gerade gelegen.

zrovna: Nevypadá zrovna dobře.Er sieht nicht gerade gut aus.

Engel: nebýt zrovna anděl(auch) nicht gerade ein Engel sein