Hlavní obsah

gelegen

Přídavné jméno

  1. položený, ležícíhoch gelegenvysoko položený
  2. vhod, příhodnýDu kommst mir gerade gelegen.Jdeš právě vhod.

Vyskytuje se v

betten: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

liegen: j-n/etw. links liegen lassenkoho/co přehlížet, přezírat, zanedbávat

liegen lassen: rechts liegen lassennechat po pravé straně chůze, jízdy ap.

Magen: j-m (schwer) im/auf dem Magen liegenležet komu v žaludku

Nase: etw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehenmít co pod/před nosem

Schutt: in Schutt und Asche liegenbýt v troskách, lehnout popelem město ap.

sterben: im Sterben liegenležet na smrtelné posteli

Tasche: j-m auf der Tasche liegenbýt komu na krku dcera rodičům ap.

wund liegen: sich wund liegenproležet se, utrpět proleženiny

zugrunde: etw. Dat zugrunde liegenbýt základem čeho

kommen: gelegen kommenpřijít vhod

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

obenauf: obenauf liegenležet (úplně) nahoře

unter: unter der Decke liegenležet pod dekou

Wertung: in der Wertung vorne/hinten liegenumístit se v klasifikaci dobře/špatně

aufliegen: Der Deckel liegt nicht richtig auf.Víko pořádně nepřiléhá.

darin: Darin liegt der Unterschied.V tom je (ten) rozdíl.

dort: Es liegt dort, auf dem Tisch.Leží to támhle, na stole.

fernliegen: Es lag ihr fern, ihren Kollegen zu beleidigen.Bylo jí cizí pomlouvat svého kolegu.

gelegen: hoch gelegenvysoko položený

hierin: Hierin liegt das Problem.V tom vězí problém.

Hund: hovor. Da liegt der Hund begraben!Tady je zakopaný pes!

krank: krank im Bett liegenležet nemocný v posteli

Rahmen: im Rahmen des Möglichen liegenbýt v rámci možností

Rücken: auf dem Rücken liegenležet na zádech

Schatten: im Schatten liegenležet ve stínu

Seite: auf der linken Seite liegenležet na levém boku

Stelle: an erster/letzter Stelle liegenbýt na prvním/posledním místě

Sterbebett: auf dem Sterbebett liegenležet na smrtelné posteli

vorliegen: Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

Zukunft: in der Zukunft liegenbýt ve hvězdách

mimo: neben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer seinhovor. být mimo

bodnout: Das Bier kam gelegen.To pivo bodlo.

hřbet: auf dem Rücken liegenležet na hřbetě

kóma: im Koma liegenležet v kómatu

ležet: im Bett/auf dem Boden liegenležet v posteli/na zemi

líně: faul liegenlíně ležet

naznak: rücklings liegenležet naznak

polehávat: vor dem Fernseher liegenpolehávat před televizí

poloha: Regen in niedrigeren Lagenv nižších polohách déšť

povalovat se: Ihre Kleidung liegt auf dem Boden herum.Oblečení se jí povaluje po zemi.

přiléhat: Der Garten liegt dem Haus an.K domu přiléhá zahrada.

pupek: auf dem Bauch liegenležet na pupku

rozehřát se: Die bei der Heizung gelegene Schokolade ist zerschmolzen.Čokoláda položená u topení se rozehřála.

slunce: in der Sonne liegenležet na slunci

spočívat: Der Erfolg liegt in der Genauigkeit.Úspěch spočívá v přesnosti.

těsně: Das Kleid liegt eng an.Šaty přiléhají těsně k tělu.

úpatí: Die Stadt liegt am Fuß der Berge.Město leží na úpatí hor.

válet se: Die Spielsachen lagen in der Küche herum.Hračky se válely po kuchyni.

vězet: Woran liegt es?V čem to vězí?

vhod: Du kommst mir gerade gelegen.Jdeš právě vhod.

vleže: liegend lesenčíst vleže

výše: höher gelegene Gebietevýše položené oblasti

zájem: Es liegt in deinem Interesse, dass ...Je v tvém zájmu, aby ...

balvan: Es liegt ihm wie ein Stein auf dem Herzen.Leží to na něm jako balvan.

bedra: Das liegt auf seinen Schultern.Spočívá to na jeho bedrech.

hromada: auf der Nase liegenbýt na hromadě

hučet: j-m in den Ohren liegenhučet do koho

lehnout (si): Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

nechat: alles liegen lassennechat všeho

smrtelný: im Sterbebett liegenležet na smrtelné posteli

srdce: j-m am Herzen liegenležet komu na srdci

tažení: in den letzten Zügen liegenpřen. být v posledním tažení

ustlat si: Wie man sich bettet, so liegt man.Jak si kdo ustele, tak si lehne.

vedle: Mit deiner Antwort liegst du ganz daneben.Tvoje odpověď je úplně vedle.

víno: Im Wein liegt die Wahrheit.Ve víně je pravda.

žaludek: j-m (schwer) im Magen liegenpřen. ležet komu v žaludku

Bereich: im Bereich des Möglichen liegenbýt v mezích možností