Hlavní obsah

smrtelný

Přídavné jméno

  1. (podléhající smrti) sterblich
  2. (způsobující smrt) tödlich, letalsmrtelné zraněnítödliche Verletzung
  3. (související se smrtí) Todes-, Sterbe-, Toten-smrtelná úzkostdie Todesangst

Vyskytuje se v

duše: nesmrtelná dušedie unsterbliche Seele

nesmrtelný: nesmrtelná dušeunsterbliche Seele

Ausgang: smrtelná nehodaein Unfall mit tödlichem Ausgang

Dosis: smrtelná dávkaeine tödliche Dosis

Sterbebett: ležet na smrtelné posteliauf dem Sterbebett liegen

Stich: smrtelné bodnutí nožemein tödlicher Stich mit dem Messer

smrtelný: smrtelná úzkostdie Todesangst