Hlavní obsah

Stich

Vyskytuje se v

Spargel: sklízet chřestSpargel stechen

Stich: smrtelné bodnutí nožemein tödlicher Stich mit dem Messer

bodat: Bodá mě u srdce.Es sticht in meinem Herzen.

loupat: Loupe mě v zádech.Es sticht mich im Rücken.

náběh: náběh do modraein Stich ins Blau

nádech: nádech do červenaein Stich ins Rote

nastřelit: Nechal jsem si nastřelit náušnice.Ich habe mir die Ohrringe stechen lassen.

píchat: Píchá ho v zádech.Es sticht ihm im Rücken.

píchnout: Nechala si píchnout uši.Sie ließ ihre Ohren stechen.

píchnout se: Šípková Růženka se píchla o trn.Dornröschen stach sich an einem Dorn.

pobodat: pobodat se o trnysich an den Dornen stechen

steh: přišít co několika stehyetw. mit einigen Stichen zunähen

štípat: U řeky štípali komáři.Am Fluss haben Mücken gestochen.

štípnout: Štípla mě vosa.Eine Wespe hat mich gestochen.

trkat: Reklama, která trká do očí.Die Werbung, die in die Augen sticht.

zabolet: Píchnutí zabolelo jen trochu.Der Stich schmerzte nur ein bisschen.

zapíchnout se: Šíp se zapíchl do terče.Der Pfeil stach in die Zielscheibe ein.

žrát: U rybníka žerou komáři.Am Teich stechen Mücken.

bít: bít do očíin die Augen stechen

hnízdo: píchnout do vosího hnízdain ein Wespennest stechen

praštit: Je to prašť jak uhoď.Das ist gehauen wie gestochen.

štych: nechat koho ve štychuj-n im Stich lassen

stechen: píchnout se o trny růžesich an den Dornen der Rose stechen