Hlavní obsah

hnízdo

Vyskytuje se v

čapí: čapí hnízdodas Storchnest

vosí: vosí hnízdodas Wespennest

vraní: vraní hnízdodas Krähennest

orlí: orlí hnízdodas Adlernest

vykouřit: vykouřit vosy z hnízdaWespen aus dem Nest ausräuchern

píchat: píchat do vosího hnízdain ein Wespennest stechen

darin: hnízdo se dvěma mláďatyein Nest mit zwei Jungen darin

Nest: opustit hnízdodas Nest verlassen

hnízdo: ptačí hnízdodas Vogelnest