Hlavní obsah

krank

Vyskytuje se v

abschießen: krankes Tier abschießenzastřelit nemocné zvíře

ausschauen: Sie schaut krank aus.Vypadá nemocně.

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

bohren: Der Zahnarzt bohrt an/in dem kranken Zahn.Zubař vrtá bolavý zub.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

ernähren: Der Kranke muss künstlich ernährt werden.Nemocný musí být vyživován uměle.

etwa: Bist du etwa krank?Jsi snad nemocný?, Nejsi nemocný?

kümmern: sich um einen Kranken kümmernstarat se o nemocného

nur: Ich war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.

psychisch: psychisch krank seinbýt duševně nemocný

stellen: sich krank stellendělat nemocného, simulovat

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

unterschieben: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podsunula nemocnému polštářek.

viel: viel krank seinbýt často nemocný

weil: Er kann nicht kommen, weil er krank ist.Nemůže přijít, protože je nemocný.

asistovat: asistovat nemocnémudem Kranken behilflich sein

duševně: být duševně nemocnýseelisch krank sein

hrát: hrát nemocnéhoden Kranken vorspielen

chorobně: vypadat chorobněkrank aussehen

nejspíš: Nejspíš je nemocen.Er ist wohl krank.

nemocný: nemocné dítěein krankes Kind

nemocný: starat se o nemocnésich um die Kranken kümmern

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.

nocovat: nocovat nad lůžkem nemocnéhoam Bett des Kranken wachen

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

opatrovat: opatrovat nemocnéhoden Kranken betreuen

podstrčit: Podstrčila nemocnému polštář.Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.

politovat: politovat nemocnéhoden Kranken bedauern

polykat: Nemocný nemůže polykat.Der Kranke kann nicht schlucken.

poslední: V poslední době je pořád nemocný.In der letzten Zeit ist er immer krank.

prý: Je prý nemocen.Er soll krank sein.

přesto: Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.

stonat: Nemůžu si dovolit stonat.Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.

ulehčovat: ulehčovat nemocným od bolestidie Schmerzen der Kranken lindern

věnovat se: věnovat se nemocnémusich dem Kranken widmen

vydělit: vydělit ze stáda nemocná zvířatakranke Tiere von der Herde absondern

vytrvat: Vytrvala u nemocného až do rána.Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.

vyživovat: vyživovat nemocné rodičekranke Eltern unterhalten

nemocný: být z čeho celý nemocnývor etw. ganz krank sein