Hlavní obsah

krank

Vyskytuje se v

abschießen: krankes Tier abschießenzastřelit nemocné zvíře

ausschauen: Sie schaut krank aus.Vypadá nemocně.

beten: Sie beten für den Kranken zu Gott.Modlí se za nemocného k Bohu.

bohren: Der Zahnarzt bohrt an/in dem kranken Zahn.Zubař vrtá bolavý zub.

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

einbilden: Du bist nicht krank. – Das bildest du dir nur ein.Ty nejsi nemocný. – To si jen namlouváš.

ernähren: Der Kranke muss künstlich ernährt werden.Nemocný musí být vyživován uměle.

etwa: Bist du etwa krank?Jsi snad nemocný?, Nejsi nemocný?

kümmern: sich um einen Kranken kümmernstarat se o nemocného

nur: Ich war nicht krank, nur müde.Nebyla jsem nemocná, jen unavená.

psychisch: psychisch krank seinbýt duševně nemocný

stellen: sich krank stellendělat nemocného, simulovat

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

unterschieben: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podsunula nemocnému polštářek.

viel: viel krank seinbýt často nemocný

weil: Er kann nicht kommen, weil er krank ist.Nemůže přijít, protože je nemocný.

asistovat: dem Kranken behilflich seinasistovat nemocnému

duševně: seelisch krank seinbýt duševně nemocný

hrát: den Kranken vorspielenhrát nemocného

chorobně: krank aussehenvypadat chorobně

nejspíš: Er ist wohl krank.Nejspíš je nemocen.

nemocný: ein krankes Kindnemocné dítě

nepřipustit si: Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.Nepřipustil si, že je nemocný.

nocovat: am Bett des Kranken wachennocovat nad lůžkem nemocného

ohlížet se: Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.Musím se ohlížet na nemocnou matku.

opatrovat: den Kranken betreuenopatrovat nemocného

podstrčit: Sie schob dem Kranken ein Kissen unter.Podstrčila nemocnému polštář.

politovat: den Kranken bedauernpolitovat nemocného

polykat: Der Kranke kann nicht schlucken.Nemocný nemůže polykat.

poslední: In der letzten Zeit ist er immer krank.V poslední době je pořád nemocný.

prý: Er soll krank sein.Je prý nemocen.

přesto: Er hat es geschafft, obwohl er schwer krank ist.Dokázal to i přesto, že je těžce nemocný.

stonat: Ich kann mir nicht leisten, krank zu sein.Nemůžu si dovolit stonat.

ulehčovat: die Schmerzen der Kranken lindernulehčovat nemocným od bolesti

věnovat se: sich dem Kranken widmenvěnovat se nemocnému

vydělit: kranke Tiere von der Herde absondernvydělit ze stáda nemocná zvířata

vytrvat: Sie hat bei dem Kranken bis zum Morgen ausgehalten.Vytrvala u nemocného až do rána.

vyživovat: kranke Eltern unterhaltenvyživovat nemocné rodiče

krank: krank im Bett liegenležet nemocný v posteli