Hlavní obsah

nepřipustit si

Vyskytuje se v

připustit: připustit sivzít v úvahu sich eingestehen*, wahrhaben* wollen* etw. Akk

nepřipustit si: Nepřipustil si, že je nemocný.Er akzeptierte nicht, dass er krank ist.