Hlavní obsah

duševně

Vyskytuje se v

duševní: duševní prácedie geistige Arbeit

dozrát: duševně dozrátgeistig ausreifen

krása: tělesná/duševní krásakörperliche/geistige Schönheit

námaha: fyzická/duševní námahaphysische/geistige Anstrengung

nepokoj: duševní/vnitřní nepokojseelische/innere Unruhe

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

pohoda: životní/duševní pohodadas Lebensbehagen/innerliche Behagen

pohodlný: duševně pohodlný člověkein seelisch bequemer Mensch

práce: tělesná/duševní práceeine manuelle/geistliche Arbeit

převaha: tělesná/duševní/morální převahakörperliche/geistige/moralische Überlegenheit

simulovat: simulovat duševní chorobueine seelische Krankheit simulieren

splynutí: duševní splynutíder Einklang der Seelen

rege: körperlich und geistig noch sehr rege seinbýt tělesně i duševně ještě velmi zdatný

Arbeit: eine geistige/manuelle Arbeit verrichtenvykonávat duševní/manuální práci

psychisch: psychisch krank seinbýt duševně nemocný

Schönheit: körperliche/geistige Schönheittělesná/duševní krása