Hlavní obsah

námaha

Podstatné jméno, rod ženský

  • die Mühe, die Anstrengung, die Strapazefyzická/duševní námahaphysische/geistige Anstrengungnelitovat námahydie Mühe nicht scheuenvynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

Vyskytuje se v

přílišný: přílišná námaha/ochotaübermäßige Anstrengung/Bereitwilligkeit

doppelt: hovor., žert. doppelt gemoppeltdvojitá zbytečná námaha

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

aufheben: Ich hob mich mühsam vom Sessel auf.S námahou jsem se zvedla z křesla.

schenken: Die Mühe hättest du dir schenken können.Tu námahu sis mohl ušetřit.